Search

Rozhovory o súrodeneckých vzťahoch s CF

Prítomnosť cystickej fibrózy v rodine môže výrazne ovplyvniť súrodenecké vzťahy z pozitívneho, ale aj negatívneho hľadiska. V tomto rozhovore sme sa pýtali našich CFkárov, ako sú ich vzťahy a skúsenosti z