pexels-cottonbro-3951628.jpg
CF a koronavírus
redakcia_web-03.png

Autor:

 

MaťQa

Cvoid_Cf_štatistika-01.png

Je bohužiaľ zrejmé, že nový druh koronavírusu, ktorý spôsobil globálnu pandémiu, bude medzi nami ešte pomerne dlhú dobu. Minimálne do doby úspešného vývoja bezpečnej a účinnej očkovacej látky a jej príchodu na trh. Preto sme sa v tomto článku rozhodli venovať najaktuálnejším vedeckým zisteniam, ktoré by nám – pacientom s CF – mohli pomôcť pokojne s chladným rozumom, bez zbytočných emócii a nepodložených dojmov, prežiť nasledujúce mesiace.

 

Čísla nových infekcií COVID-19 opäť stúpajú, pričom hygienické pravidlá zostávajú stále tým najdôležitejším a najúčinnejším opatrením v boji s pandémiou. Rovnako dôležité je dbať aj na duševnú pohodu, pretože domáca izolácia alebo karanténa je pre mnohých veľmi náročná. V tomto článku sa dočítate o základných informáciách k počtu nakazených ľudí s cystickou fibrózou, nevyhnutných hygienických opatreniach a dôležitých oblastiach psychohygieny.

 

COVID-19 a cystická fibróza

Jednou z výhod CF je skutočnosť, že je celkom ľahké zbierať a analyzovať údaje o týchto pacientoch po celom svete. Našťastie existuje len niekoľko zdokumentovaných prípadov infekcií COVID-19 u ľudí s CF v Európe. Kvôli primárnemu ochoreniu pľúc odborníci pôvodne predpokladali, že pacienti s CF by mali mať zvýšené riziko ťažkých priebehov koronavírusu. Doteraz zozbierané údaje však ukazujú veľmi málo závažných priebehov ochorenia COVID-19 u pacientov s CF a celkovo nízky počet nakazených. Preto je v súčasnosti pravdepodobnejšie, že pacienti s CF nie sú všeobecne rizikovou skupinou, ale v jednotlivých prípadoch môžu byť rizikovými pacientmi. Individuálne riziko sa preto musí vždy prediskutovať s CF lekárom.[1]

Register pacientov s CF v Európe, ktorí sa nakazili COVID-19

Jednotlivé centrá pre liečbu CF boli vyzvané k tomu, aby údaje o prípadoch COVID-19 u ľudí s potvrdenou diagnózou CF hlásili priamo do ECFSPR. Ide o priebežné a neúplne údaje k 29. júlu 2020, pričom dôkladná štatistická analýza bude vykonaná a uverejnená neskôr. Dokumentácia z 18 krajín vypovedá o 150 potvrdených prípadoch, z ktorých bolo monitorovaných 128 ľudí. Z celkového počtu bolo hospitalizovaných 68 pacientov, intenzívnu starostlivosť vyžadovalo 8 pacientov, v kritickom stave bolo 5 pacientov a úmrtie nastalo v 3 prípadoch. Pacienti boli liečení azitromycínom a ďalšími antibiotikami v perorálnej alebo intravenóznej forme. K najčastejším príznakom patrili horúčka, zvýšený kašeľ, únava, zvýšená produkcia spúta a bolesti hlavy. Podrobnejšie informácie sú uvedené v ilustrácii nižšie.[2]

Vplyv pandémie COVID-19 na emocionálnu pohodu a domácu liečbu pacientov s CF

V uvedenej problematike stojí za zmienku výskum, ktorý bol realizovaný na belgických CF pacientoch, vrátane transplantovaných a pediatrických pacientov, v celkovom počte 375. Počiatočný psychologický dopad COVID-19 bol zrejmý. Mnoho pacientov uvádzalo viac smútku, odrádzania, pocitu bezmocnosti, väčšiu kritiku druhých, vnímanie zhoršenia situácie a ťažkosti s dodržiavaním svojich rutín. Dospelí pacienti s miernym ochorením CF hlásili viac starostí a stresu v porovnaní s pacientmi s ťažším ochorením. Tento neočakávaný výsledok môžu vysvetliť pohotovostné opatrenia, rodinné povinnosti, strach zo zhoršenia alebo straty kontroly. Na strane druhej však mnoho pacientov a rodičov detí s CF hlásilo pozitívne zmeny v domácej liečbe, vrátane častejšej a zdravšej stravy, zlepšenia kvality inhalácií a lepšej fyzioterapie. Dopad COVID-19 na domácu liečbu bol teda minimálny. Z uvedenej štúdie vyplynulo, že je dôležité zo strany CF centra podporovať u pacientov s CF a ich rodičov hlavne vyvážené vnímanie potenciálneho a reálneho rizika.[3]

 

Čo mám robiť, ak sa obávam, že ako pacient s CF som bol infikovaný COVID-19?

Pacientom s CF sa odporúča, aby sa najskôr telefonicky spojili s CF centrom, ak majú podozrenie, že sú infikovaní SARS-Cov-2. K prvým miernym príznakom patrí škrabanie v hrdle, horúčka a pretrvávajúci pocit, že príznaky sú iné ako obvykle.[1]

K hlavným príznakom radíme horúčku, nový nepretržitý kašeľ a stratu alebo zmenu normálneho pocitu chuti alebo vône. Pre ľudí s CF je neobvyklé, že v rámci svojich bežných symptómov CF trpia horúčkou.[4]

Aj napriek tomu je viacero príznakov CF a COVID-19 podobných, preto CF ambulancie s vami prediskutujú, čo je užitočné a potrebné.[1]

 

Ako sa môžem chrániť pred infekciou COVID-19?

Prechádzky alebo športové aktivity samotne alebo vo dvojiciach sú nesporne dobrou vecou, ​​aby ste sa dostali z domu na čerstvý vzduch.  Ak je to možné, vyberte oblasti, kde cestuje málo ľudí. Prechádzky mestom alebo po úzkych chodníkoch by sa mali uskutočňovať iba vtedy, ak je možné dodržať odstup. Rovnako prospešné pre zdravie je aj cvičenie vonku. Samozrejme tu platí vždy rovnaké pravidlo: dodržujte dostatočnú vzdialenosť od iných ľudí! Ak ostatní nerešpektujú tieto pravidlá, vyvarujte sa ich a povedzte im priateľským, ale odhodlaným spôsobom, aby daný odstup dodržali.[5] 

Je nevyhnutné udržiavať odstup od očividne chorých ľudí s nepretržitým kašľom alebo vysokou teplotou a rovnako, ak máte kýchanie, horúčku alebo podobné príznaky, zostaňte doma. Taktiež je dôležité, aby každý, kto musí vstúpiť do domu, v ktorom žije osoba s CF, si okamžite po príchode a často počas pobytu umyl ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd.[5]

Je potrebné zostať pozitívny a starať sa o svoje fyzické i duševné zdravie, čo predstavuje najúčinnejší spôsob prevencie. Vedci v súčasnosti pracujú na vývoji liekov na liečbu COVID-19 a vakcíny proti vírusu, ktorá by mohla ochrániť vysokorizikových pacientov a personál nemocnice.[1]

 

Hygienické pravidlá

Pacienti s CF a ich rodiny sú zvyčajne dobre oboznámení s hygienickými pravidlami, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie pandémie.

 

Opakovanie je však matkou múdrosti, preto prikladáme súhrn pravidiel, ktoré je dôležité dodržiavať:[6][7]

 • Udržujte potrebnú vzdialenosť v kontakte s ostatnými ľuďmi (1-2 metre), otočte sa, keď ostatní kašlú alebo kýchajú, pretože COVID-19 sa šíri kvapôčkovým prenosom.

 • Pravidelné umývanie rúk (ruky navlhčite pod tečúcou vodou, 20-30 sekúnd dôkladne napeňte, opláchnite a osušte do sucha). Dezinfekčné mydlo by malo mať aspoň 60 %-ný obsah etanolu. Pravidelne znamená: pred jedlom, po návrate z toalety, po kontakte s inými ľuďmi alebo zvieratami, po kontakte s povrchmi/vecami vo verejnom priestore, ktorých sa dotkli iné osoby (napr. kľučky, peniaze, rukoväte alebo madla v doprave, schodiskové koľajnice, tlačidlá výťahu).

 • Postupujte podľa etikety proti kašľu. Kašeľ a kýchanie do jednorazovej vreckovky, ktorá sa okamžite zlikviduje, prípadne do lakťovej jamky. Umyte si ruky a pri kašľaní alebo kýchaní sa odvráťte od ostatných ľudí.

 • Žiadne podanie ruky!

 • Noste masky alebo rúška vždy tam, kde sa stretáva mnoho ľudí v uzavretom priestore.

 • Nedotýkajte sa vašej tváre rukami, aby ste zabránili absorpcii možných patogénov cez sliznice očí, nosa alebo úst, pretože dotýkaním predmetov sa dostávame do kontaktu s baktériami a vírusmi.

 • Sledujte svoj zdravotný stav. V prípade, že sa necítite dobre, máte teplotu alebo ste unavení, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho lekára.

 • Miestnosti pravidelne vetrajte niekoľko minút.

 • Pravidelne čistite alebo dezinfikujte často používané predmety ako sú mobilné telefóny a tablety.

 • Nezdieľajte predmety, ktoré prichádzajú do kontaktu so slinami ako napr. príbory, poháre a zubné kefky.[8]

 • Dezinfikujte pravidelne nebulizér, aspoň 1x denne.[8]

 

Psychohygiena

Na zabránenie šírenia koronavírusu sa v súčasnosti uplatňujú početné pravidlá a opatrenia, ktoré majú silný vplyv na život ako celok a niekedy sú spojené s veľkými obmedzeniami.

 

U pacientov s CF môže byť domáca izolácia alebo karanténa veľmi náročná a ovplyvniť ich duševnú pohodu, preto prikladáme niekoľko informácií a rád:[9][10][11]

 • Dodržujte pravidelný spánkový režim a jedzte zdravo. Dostatok spánku je dôležitý a nesmie sa podceňovať. Rovnako je nevyhnutné zabezpečiť výživnú a plnohodnotnú stravu.

 • Majte štruktúru dňa. Dajte štruktúru vašim dňom a týždňom. Týmto spôsobom sa vyhnete neistote, bezmocnosti a stresovým situáciám. Naplánujte si aktivity na najbližšie dni a vytvorte si zoznam vecí, ktoré chcete robiť. Je tiež povzbudzujúce sledovať, čo ste už urobili pomocou zoznamu "hotových vecí". Ak pracujete z domu, môže vám to pomôcť dodržať obvyklú pracovnú dobu a ak je to možné, aj pracovné procesy. Význam má rovnako aj robenie užitočných vecí ako napr. triedenie oblečenia, upratovanie domu alebo organizovanie skrinky na lieky, osvojovanie nových zručností alebo jazykových znalostí.

 • Robte veci, ktoré sú pre vás dobré. Naplánujte si aktivity a návyky vo svojej každodennej rutine, ktoré vás bavia a ktoré si môžete vedome užívať. Možno by ste radi pozerali dobrý film, čítali alebo maľovali. Pripravte si špeciálne jedlá a pochutnajte si na nich.

 • Zostaňte aktívni. Uistite sa, že máte dostatok spánku a pravidelne cvičíte. Skúste dychové cvičenia, relaxujte, vyjdite na čerstvý vzduch. Toto všetko má pozitívny vplyv na fyzickú a duševnú rovnováhu, pretože pre človeka s CF je zostať fit a zdravý jednou z najdôležitejších vecí. Vždy však dodržiavajte pravidlá správania sa a odporúčania.

 • Udržujte kontakty. Aj keď sa v tejto chvíli nemôžu uskutočniť osobné stretnutia so susedmi, známymi alebo priateľmi, vždy existuje možnosť zostať v kontakte prostredníctvom telefónu, videohovoru alebo sociálnych médií. Vymieňajte si nápady a navzájom sa motivujte, aby ste dobre zvládli súčasnú situáciu. Je tiež dobré pravidelne diskutovať o iných témach, ako je koronavírus.

 • Vyjadrujte svoje potreby. Nemajte strach odmietnuť chorú návštevu alebo zažiadať o home office.

 • Používajte spoľahlivé informácie. V súčasnosti existuje veľa klebiet a pochybných správ. Čerpajte informácie len z dôveryhodných zdrojov.  Pri hľadaní informácií tiež konajte vedome a konkrétne. Určte si, v akých intervaloch alebo v akom čase chcete aktualizovať svoje informácie. Neustále počúvanie správ alebo neustále čítanie online informácií môže spôsobiť stres. Musíte si nájsť vyvážený stred medzi dostatočnou informovanosťou a mediálnym presýtením.

 • Využívajte podporu a pomoc, ak sa cítite psychicky stresovaní koronakrízou. Ľudia, ktorí sa cítia duševne stresovaní kvôli koronakríze alebo z iných dôvodov, často hľadajú pomoc a podporu u osôb, ktorým dôverujú. Môžu to byť príbuzní, priatelia alebo známi. Ak uvedená podpora nie je k dispozícii alebo je nedostatočná, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc a podporu.

 

 

Záver

U mnohých ľudí s cystickou fibrózou spôsobuje koronavírus veľké obavy o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Je dôležité, aby rodiny boli na jednej strane oboznámené s hygienickými opatreniami s cieľom zvládnuť aktuálnu situáciu a na strane druhej neboli príliš presýtené informáciami s dbaním na ich dôveryhodnosť. Preventívne hygienické opatrenia a dobré psychické zdravie znižujú pravdepodobnosť, že budete infikovaní COVID-19.

[1] MUKOVISZIDOSE, 2020. FAQs zum Coronavirus und Mukoviszidose. [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete: <https://www.muko.info/faqs-zum-coronavirus#c9480>.

[2] EUROPEAN CYSTIC FIBROSIS SOCIETY, 2020. COVID-CF project in Europe. [online]. [cit. 2020.08.06]. Dostupné na internete: <https://www.ecfs.eu/covid-cf-project-europe>.

[3] HAVERMANS, T. et al., 2020. The impact of the COVID-19 pandemic on the emotional well-being and home treatment of Belgian patients with cystic fibrosis, including transplanted patients and paediatric patients. [online]. [cit. 2020.08.08]. Dostupné na internete: <https://www.cysticfibrosisjournal.com/article/S1569-1993(20)30815-8/fulltext>.

[4] CYSTIC FIBROSIS TRUST, 2020. Coronavirus, staying home and shielding. [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete:<https://www.cysticfibrosis.org.uk/life-with-cystic-fibrosis/coronavirus/staying-home-and-shielding#face%20mask>.

[5] CYSTIC FIBROSIS TRUST, 2020. UK CF Medical Association's statement on coronavirus. [online]. [cit. 2020.08.05]. Dostupné na internete: <https://www.cysticfibrosis.org.uk/news/uk-cf-medical-associations-statement-on-coronavirus>.

[6] MUKOVISZIDOSE, 2020. Corona: Zahl der Neuinfizierten steigt wieder. [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete: <https://www.muko.info/einzelansicht/corona-zahl-der-neuinfizierten-steigt-wieder>.

[7] WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.

[8] KLUB CYSTICKÉ FIBRÓZY, 2020. Obecná doporučení nejen pro CF, která mohou snížit riziko infekce u vás a stejně tak mohou ochránit ostatní. [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete: <https://www.klubcf.cz/images/akce-pozvanky-letaky/dopou%C4%8Den%C3%AD_hygieny.jpg>.

[9] BZgA, 2020. Psychische Gesundheit in der "Corona-Zeit". [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete: <https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/psychische-gesundheit.html#c12550>.

[10] KLUB CYSTICKÉ FIBRÓZY, 2020. Informace pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě. [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete: <https://www.klubcf.cz/images/akce-pozvanky-letaky/Informace_pro_osoby_s_chronick%C3%BDm_onemocn%C4%9Bn%C3%ADm_%C4%8Di_oslabenou_imunitou_002.jpg>.

[11] CYSTIC FIBROSIS TRUST, 2020. Mental and physical health and coronavirus. [online]. [cit. 2020.08.07]. Dostupné na internete: <https://www.cysticfibrosis.org.uk/life-with-cystic-fibrosis/coronavirus/mental-and-physical-health>.