Život s Cystickou Fibrózou

Nezabúdajme, že aj pacient s CF je ľudská bytosť, ktorá počas svojho života prechádza rôznymi životnými etapami a prirodzene si vytvára množstvo sociálnych väzieb, ktoré sú však špecificky ovplyvnené ochorením CF. Prečítajte si články zaoberajúce sa rôznymi životnými situáciami, ktoré sú v živote CF pacienta významné a svojim spôsobom unikátne.

mother-checking-his-son-if-he-has-fever-

CF a rodina

photo-of-girl-playing-with-baby-doll-448

CF a detsvo 

Dolaďuje sa
backlit-dawn-foggy-friendship-697243.jpg

CF a dospelosť 

Dolaďuje sa
woman-in-white-crew-neck-t-shirt-playing

CF a psychohygiena

Dolaďuje sa
love-baby-boys-family-50692.jpg

CF a súrodenci

young-couple-in-city-at-night-246367.jpg

CF a dospievanie

Dolaďuje sa
woman-in-blue-scrub-suit-helping-woman-s

CF a lekár 

Dolaďuje sa
blue-and-silver-stetoscope-40568.jpg

CF a transplantácia

Dolaďuje sa

Doplnková a podporná liečba

 

Články, ktoré budú postupne približovať doplnkové a podporné prístupy, ktoré môžu obohatiť súčasné štandardné liečebné postupy CF.

5.jpg

CF a Koronavírus

 

Je bohužiaľ zrejmé, že nový druh koronavírusu, ktorý spôsobil globálnu pandémiu, bude medzi nami ešte pomerne dlhú dobu. Preto sa v tomto článku venujeme najaktuálnejším vedeckým zisteniam v súvislosti s CF.

CF a Zelené potraviny

 

Zelené potraviny výrazným spôsobom prispievajú k správnemu fungovaniu ľudského tela. V tomto článku vás pozývame nahliadnuť na ich uzdravujúcu silu v boji s CF.

pexels-cottonbro-3951628.jpg