Život s Cystickou Fibrózou

Nezabúdajme, že aj pacient s CF je ľudská bytosť, ktorá počas svojho života prechádza rôznymi životnými etapami a prirodzene si vytvára množstvo sociálnych väzieb, ktoré sú však špecificky ovplyvnené ochorením CF. Prečítajte si články zaoberajúce sa rôznymi životnými situáciami, ktoré sú v živote CF pacienta významné a svojim spôsobom unikátne.

mother-checking-his-son-if-he-has-fever-

CF a rodina

photo-of-girl-playing-with-baby-doll-448

CF a detsvo 

backlit-dawn-foggy-friendship-697243.jpg

CF a dospelosť 

woman-in-white-crew-neck-t-shirt-playing

CF a psychohygiena

love-baby-boys-family-50692.jpg

CF a súrodenci

young-couple-in-city-at-night-246367.jpg

CF a dospievanie

woman-in-blue-scrub-suit-helping-woman-s

CF a lekár 

blue-and-silver-stetoscope-40568.jpg

CF a transplantácia

Doplnková a podporná liečba

 

Články, ktoré budú postupne približovať doplnkové a podporné prístupy, ktoré môžu obohatiť súčasné štandardné liečebné postupy CF.

CF a Koronavírus

 

Zelené potraviny výrazným spôsobom prispievajú k správnemu fungovaniu ľudského tela. V tomto článku vás pozývame nahliadnuť na ich uzdravujúcu silu v boji s CF.

CF a Zelené potraviny

 

Zelené potraviny výrazným spôsobom prispievajú k správnemu fungovaniu ľudského tela. V tomto článku vás pozývame nahliadnuť na ich uzdravujúcu silu v boji s CF.

© 2020 by Dychberúci Život ;-)